W terminie 14 dni od otrzymania towaru, o ile nie został on odebrany osobiście w lokalu sklepu, możesz odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Aby odstąpić od Umowy, należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail dostępny na głównej stronie sklepu. Wzór oświadczenia można znaleźć na stronie UOKiK – link. W przypadku przesłania oświadczenia drogą elektroniczną, niezwłocznie prześlemy na Twój adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą. Wszystkie dokonane w ramach zamówienia płatności włącznie z kosztami wysyłki (o ile wybrano najtańszy sposób dostawy – w przeciwnym razie koszty wysyłki zwracane są do wysokości najtańszego sposobu wysyłki). Musisz niestety ponieść koszty odesłania towaru z powrotem do sklepu.

Zwrotu płatności dokonujemy przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie wniesiesz o inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało z żadnymi kosztami.

Mamy prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Przedmiot zamówienia należy odesłać na adres sklepu lub do automatu paczkowego InPost Paczkomat® numer WRO170M niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o odstąpieniu od Umowy.

Odpowiadasz tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.